Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Gyda Christophersen

Gyda Christophersen har sin doktorgrad (dr. scient.) fra Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi hvor hun i 2005 forsvarte avhandlingen "Effects of environmental conditions on culturing scallop spat (Pecten maximus)". Hun tok hovedfag (cand. scient) i generell akvakultur ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi i 1994, og var NFR-stipendiat i perioden 1996-98 ved Senter for Miljø- og Ressursstudier, Universitetet i Bergen. Hovedfagsoppgaven var "Komparativ undersøkelse av vekst hos teppeskjellyngel, Tapes decussatus og Tapes philippinarum, i landbasert oppstrøms vekstanlegg". Gyda er i tillegg uteksaminert næringsmiddelteknolog fra Statens næringsmiddeltekniske skole i Trondheim i 1984.
 
I mange år har Gyda Christophersen jobbet med forsknings- og utviklingsoppgaver relatert til dyrking av ulike arter skjell. Hun har også arbeidet med næringsmiddelkontroll og -produksjon samt laboratoriearbeid. Gyda har bred erfaring fra prosjektarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og fra studie- og arbeidsopphold i Irland, Portugal og Canada. I sine tidligere arbeidsforhold ved Teknologisk Institutt i Oslo og Universitetet i Bergen har hun vært prosjektleder og koordinator for flere EU-prosjekter rettet mot små- og mellomstore bedrifter.
 
Gyda Christophersen har vært ansatt ved Møreforsking Ålesund siden august 2016. Her vil hun arbeide med skalldyr, nye arter i oppdrett, levende sjømat og havbruksrelaterte problemstillinger.
 
Publikasjoner:
 
In prep.  Barrento, S., Christophersen, G., Maulvault, A. L. & Marques, A. Keep mussels alive: RAS technology towards an efficient supply chain.
 
2013      Barrento, S., Lupatsch, I., Keay, A. & Christophersen, G. Metabolic rate of blue mussels (Mytilus edulis) under varying post harvest holding conditions. Aquatic Living Resources 26(3):241-247. Online from April 2013, DOI 10.1051/alr/2013050.
 
2013      Andersen S., Christophersen, G. & Magnesen T. Implications of larval diet concentration on post-larval yield in a production scale flow-through system for scallops (Pecten maximus Lamarck) in Norway. Aquaculture International 21(2):435-452. DOI 10.1007/s10499-012-9570-0.
 
2011      Andersen S., Christophersen, G. & Magnesen T. Spat production of the great scallop (Pecten maximus L.): a rollercoaster (review). Canadian Journal of Zoology 89:579-598.
 
2010      Grahl-Nielsen O., Jacobsen A., Christophersen, G. & Magnesen T. Fatty acid composition in adductor muscle of juvenile scallops (Pecten maximus) from five Norwegian populations reared in the same environment. Biochemical Systematics and Ecology 38:478-488.
 
2010      Magnesen T., Erga S.R. & Christophersen, G. Growth of scallop spat in a raceway nursery during         autumn conditions in western Norwegian coastal waters. Journal of Shellfish Research 29:45-54.
 
2008          Magnesen T. & Christophersen, G. Reproductive cycle and conditioning of translocated scallops (Pecten maximus) from five broodstock populations in Norway. Aquaculture285:109-116.
 
2008         Christophersen, G., Román, G., Gallagher, J. & Magnesen, T. Post-transport recovery of cultured scallop (Pecten maximus) spat, juveniles and adults. Aquaculture International 16:171-185.
 
2007      Louro, A., Christophersen, G., Magnesen, T. & Román, G. Suspension culture of the great scallop Pecten maximus in Galicia, NW Spain-intermediate secondary culture: from juveniles to young adults. Journal of Shellfish Research 26(1):1-8.
 
2007          Magnesen T. & Christophersen, G. Large-scale raceway nursery for improved scallop (Pecten maximus) spat production. Aquacultural Engineering 36:149-158.
 
2006      Christophersen, G., Torkildsen, L. & van der Meeren, T. Effect of increased water recirculation rate on algal supply and post-larval performance of scallop (Pecten maximus) reared in a partial open and continuous feeding system. Aquacultural Engineering 35:271-282.
 
2006          Magnesen, T., Bergh, Ø. and Christophersen, G. Yields of great scallop, Pecten maximus, larvae in a commercial flow-through rearing system. Aquaculture International 14:377-394.
 
2005      Louro, A., Christophersen, G., Magnesen, T. & Román, G. Suspension culture of the great scallop Pecten maximus in Galicia, NW Spain–intermediate primary culture of hatchery produced spat. Journal of Shellfish Research 24(1):61-68.
 
2003      Christophersen, G. & Lie, Ø. Nursery growth, survival and chemical composition of great scallop Pecten maximus (L.) spat from different larval settlement groups. Aquacult. Res. 34:641-651.
 
2003       Christophersen, G. & Strand, Ø. Effect of reduced salinity on the great scallop, Pecten maximus, spat at two rearing temperatures. Aquaculture 215:79-92.
 
2001       Christophersen, G. & Magnesen, T. Effects of deployment time and acclimation on survival and growth of hatchery reared scallop (Pecten maximus) spat transferred to the sea. Journal of Shellfish Research 20(3):1043-1050.
 
2000      Christophersen, G. Effects of air emersion on survival and growth of hatchery reared great scallop spat. Aquaculture International 8(2/3):159-168.