Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Margareth Kjerstad

Margareth Kjerstad er utdanna Fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Frå 1992 har ho arbeidd som forskar ved Møreforsking Ålesund. Ho har tidlegare erfaringar som fiskar i mange ulike fiskeri.
 
Arbeidsfeltet er foredling, marknads- og næringsutvikling for fisk og skaldyr, med fokus på heile verdikjeda frå råstoff, foredling og marknad. Arbeid med kommersialisering av nye produkt og lite utnytta marine ressursar står sentralt.