Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Jennifer Mildenberger

Jennifer Mildenberger er Dr. scient i molekylærmedisin fra NTNU i Trondheim (2017) og har mastergrad i biomedisinsk vitenskap fra Universitet Bern i Sveits. Doktorgraden omhandlet reguleringen av betennelsesreaksjoner i immunceller, spesielt ved tilskudd med omega 3 fettsyrer. Disse studiene identifiserte relevante biomarkører som egner seg til å kartlegge anti-inflammatoriske og anti-oksidative effekter i celler og pasienter. Jennifer har også undervist i analytisk kjemi i bioingeniørutdanningen ved NTNU Trondheim.
 
Jennifer har vært ansatt ved Møreforsking Ålesund siden mai 2018. Hun jobber innen fagområdet bioøkonomi med blant annet restråstoffutnyttelse og marine ingredienser. Videre vil hun jobbe med å knytte disse opp mot helserelaterte problemstillinger og cellebaserte analysemodeller.
 
Journalartikler:
 
Johansson I, Monsen VT, Pettersen K, Mildenberger J, Misund K, Kaarniranta K, Schønberg S and Bjørkøy G (2015). The marine n-3 PUFA DHA evokes cytoprotection against oxidative stress and protein misfolding by inducing autophagy and NFE2L2 in human retinal pigment epithelial cells. Autophagy. 11(9):1636-51 (impact factor 9.11).
 
Awuh JA, Haug M, Mildenberger J, Marstad A, Do CP, Louet C, Stenvik J, Steigedal M, Damås JK, Halaas Ø, Flo TH. (2015). Keap1 regulates inflammatory signaling in Mycobacterium avium-infected human macrophages. Proc Natl Acad Sci U S A. 112(31):E4272-80 (impact factor 9.42).
 
Mildenberger J, Johansson I, Kjøbli E, Damås JK, Flo TH and Bjørkøy G (2017). N-3 PUFAs induce inflammatory tolerance by formation of KEAP1 containing p62-bodies. Autophagy. 13(10):1664-1678 (impact factor 8.59).