Nyhetsarkiv

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forsker Helse og utdanning Møreforsking Molde AS

Forsker Helse og utdanning Møreforsking Molde AS

Ved Møreforsking Molde AS, forskningsgruppe for Helse og utdanning, er det ledig stilling som forsker innen samfunnsvitenskapelige fag. Søknadsfrist 18. april 2016.

Møreforsking Molde AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. Møreforsking har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. Ved Møreforsking Molde er vi fire faggrupper: Helse og utdanning, Næringsøkonomi, Logistikk og Transportøkonomi. Vi holder til i Molde Kunnskapspark, med Høgskolen i Molde som nærmeste nabo. Her er vi lokalisert i et aktivt, tverrfaglig og innovativt forskningsmiljø med sterke relasjoner både til næringsliv og offentlig sektor, nasjonalt og regionalt. 
 
Dette er stillingen for deg som søker etter nye og utfordrende oppgaver innen forskning og kan tenke deg å jobbe med oppdragsforsking i nært samarbeid med offentlig sektor. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 
Vi har nå behov for å styrke forskningsgruppen Helse og utdanning med en forsker. Helse og utdanning er involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekt. På helseområdet har vi prosjekter innen:
 • Reformimplementering og kommunal tjenesteforvaltning 
 • Utvikling og organisering av tjenester 
 • Samhandling og koordinering 
 • Folkehelsearbeid 
 • Tidlig innsats og tjenester for utsatte barn og unge 
 • Pasientforløp
På utdanningsområdet har vi prosjekter innen: 
 • Utdanningsreformer 
 • Utdanningsledelse 
 • Kvalitet i opplæringen; tidlig innsats, tilpasset opplæring og spesialundervisning 
 • Gjennomføring i videregående opplæring 
 • Levekår blant barn og unge, deriblant deltakelse i fritidsaktiviteter
På hvert av feltene arbeider vi med nasjonale og regionale forsknings- og utredningsprosjekt, metodeutvikling og evalueringsoppdrag for blant annet Norges forskningsråd, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, regionale helseforetak, KS og kommuner/fylkeskommuner. 
 
Forskningsgruppen består i dag av forskere med ulik fagkompetanse, og gruppen samarbeider tett med flere av fagmiljøene ved Møreforsking og Høgskolen i Molde, samt med andre forsknings-, universitets- og høgskolemiljø i landet. 
 
Arbeids- og ansvarsområde
Vi søker etter en dyktig og motivert medarbeider med relevant utdanning innen samfunnsvitenskapelige fag, gjerne med spesialisering innen helse eller oppvekst/utdanning, på master- eller doktorgradsnivå. Vi ønsker at du har interesse for forskning og innovasjon med stor faglig bredde. Forskningsgruppen samarbeider gjerne tett på prosjektene, men vi må også kunne arbeide selvstendig gjennom hele forskningsprosessen fra idé til ferdig leveranse. 
 
Arbeidsoppgaver som ligger til stillingen er utvikling av prosjekt og søknader, ledelse og gjennomføring av prosjekt, datainnsamling og analyse og formidling av forskningsresultat. Du må trives med å arbeide med oppdragsforskning, der en gjerne jobber med flere prosjekter i ulike faser samtidig. Det vil bli lagt vekt på formell kompetanse, vitenskapelig publisering og forskningserfaring. Personlige egenskaper som kommunikasjons- og samarbeidsevne, arbeidskapasitet, pågangsmot og evne til å sette seg inn i ulike fagområder er vel så viktig. Å bringe med seg et faglig nettverk vil telle positivt. 
 
Vi kan tilby faglig interessante og utviklende oppgaver, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger. 
 
Lønn etter avtale. 
 
For nærmere informasjon om stillingen: 
 
Forskningsleder Kari Bachmann, tlf. 71 21 42 77, e-post: kari.bachmann@himolde.no
 
Daglig leder Thomas Vekve, tlf. 71 21 42 75, e-post: thomas.vekve@himolde.no
 
Send søknad med CV, publikasjonsliste og attesterte vitnemål elektronisk til mfm@himolde.no
 
Søknadsfrist: 18.april