Nyhetsarkiv

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Det skjer i Møreforsking

Barnminket

Det skjer i Møreforsking

Nytt år, nye mulegheiter. Hos Møreforsking står det mykje spennande på plakaten.

 
Her kjem nokre smakebitar på kvar vi er å finne i tida framover:
 

Tema: globalisering, alliansestrategiar og samarbeidformer i maritim industri.

 
Konferansen markerar oppstart av prosjektet Grøn Fjord 2020, der målet er å utvikle ein grøn samarbeidsarena, for ny inspirasjon til å sikre ein berekraftig balanse mellom bruk og vern.
 

Møre og Romsdal fylkeskommune si Plannettverkssamling for Sunnmøre – 29. januar

Hovudtema: (Arbeids)innvandrarar som ressurs i lokalsamfunna

 

Møre og Romsdal fylkeskommune si Plannettverkssamling for Nordmøre og Romsdal – 30. januar

Hovudtema: (Arbeids)innvandrarar som ressurs i lokalsamfunna 
 
10 kommunar er for tida inne i Husbanken sitt  bustadsosiale satsingsprogram i region Midt-Norge, der Møreforsking er med som prosessleiar og støttespelar. Samlingane er eit ledd i arbeidet retta mot  at fleire skal bu trygt og godt, samstundes som kommunane skal bli styrka i møtet med dei velferdspolitiske utfordringane Noreg står ovanfor.