Nyhetsarkiv

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny Møreforskar

H:\Dokument\Kjersti\Profilbilde.jpg

Ny Møreforskar

Kjersti Straume er ny Møreforskar i Volda.

Kjersti har master i Geografi og er i ferd med å avslutte ein PHD spesialisert på GIS (Geografiske Informasjon System) ved Universitetet i Bergen.
 
PhD- avhandlinga er ein samling av  tre artiklar der  bruk av kart i planlegging og forvaltning er sentrale tema. To artiklar er publisert: "Monitoring Norwegian farmland loss through periodically updated land cover map data" og "The social construction of a land cover map and its implications for Geographical Information Systems (GIS) as a management tool"  medan den tredje og siste som skal inngå i samlinga er under omarbeiding.
 
Tidlegare har Kjersti arbeidserfaring med arealforvaltning frå Sund  kommune og frå Fylkesmannen  i Hordaland.
 
Kjersti startar no fyrst opp i ein 20% stilling medan ho fullfører avhandlinga si. I slutten av Oktober kjem ho til å starte opp for fullt med arbeidsstad i Volda.