Nyhetsarkiv

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ledige stillingar

Inkludering - iStock_000006848194Small[1].jpg

Ledige stillingar

Møreforsking er eit regionalt forskingsinstitutt, som blir eigd av og har eit tett samarbeid med fylkeskommunen og dei tre høgskulane i Møre og Romsdal. Møreforsking har 55 tilsette og driv forsking, utvikling, rådgiving og kunnskapsutvikling. Instituttet arbeider med anvendt oppdragsforsking innan fagområde som samfunnsplanlegging, velferd, logistikk, transportøkonomi og næringsøkonomi, samt gjennom heile verdikjeda i klynger som marin, biomarin og maritim. Instituttet er organisert med morselskapet Møreforsking AS og dotterselskapet Møreforsking Molde AS, og er lokaliserte i Volda, Ålesund og Molde

Klikk på stillinga du er interessert i for fleire detaljar og kontaktinformasjon.
 
Stilling i Volda:
 
Stillingar i Molde:
 
Desse stillingane er framleis ledige, vi ynskjer fortløpande søknadar.