Organisasjon

Møreforsking er organisert som et konsern, med Møreforsking AS som morselskap og de tre datterselskapene Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og Møreforsking Volda AS.

Ansatte
Møreforsking har 55 ansatte, med seks nasjonaliteter, og er likestilt med 50/50 prosent kvinner og menn.
 
Lokaler og infrastruktur
Møreforsking er lokalisert på tre campus ved NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Instituttet har tre marine laboratorier - et levende dyr anlegg på Atlanterhavsparken, et laboratorium ved NTNU i Ålesund og et i Gangstøvika i Ålesund.
 
Arbeidsmiljø og ytre miljø
Møreforsking driver systematisk HMS-arbeid med årlige gjennomganger av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Møreforsking har et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og er IA-bedrift.
Møreforsking driver ikke aktivitet som har negative følger for ytre miljø.