Organisasjon - iStock_000004791880Small[1].jpg

Konsernet

Møreforsking konsern består av morselskapet Møreforsking AS og de tre datterselskapene Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og Møreforsking Volda AS.

Konsernet har 55 ansatte og omsetter for 59 millioner kroner. Møreforsking har kontorer i Ålesund og Molde.
 
Møreforsking eies av Stiftelsen Møreforsking (10 %), Møre og Romsdal fylkeskommune (36 %) samt NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda med 18 % hver.
 

Eiere

Møreforsking AS 
 
Aksjonærer
Selskapet har forretningsadresse i Ålesund kommune.
 
Vedtektene fastsetter at Møreforsking AS er et allmennyttig forskningsselskap som ikke skal dele ut utbytte eller gjøre andre utdelinger til aksjonærene. Overskudd som blir skapt gjennom virksomheten, skal brukes til realisering av selskapets allmennyttige formål.
 
Det er inngått en egen aksjonæravtale mellom eierne der det er slått fast at ”selskapet skal ha ei fagleg forankring i fagmiljøa ved dei tre høgskulane som er aksjonærar i selskapet og fungere som høgskulane sin hovudreiskap for handtering av ekstern finansiert forsking.”
 
Møreforsking Molde AS
 
Aksjonærer
Selskapet har forretningsadresse i Molde.
 
Møreforsking Ålesund AS
 
Aksjonærer
Selskapet har forretningsadresse i Ålesund.
 
Møreforsking Volda AS
 
Aksjonærer
Selskapet har forretningsadresse i Volda.
 
 
Prinsippene for datterselskapenes deltagelse i konsernet er regulert gjennom vedtekter og aksjonæravtale. 

Styrer i Møreforsking

MØREFORSKING AS (konsern/morselskap)
Stein B. Oshaug(leder)
Bjørnar Kleiven (nestleder)
Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Frank Sve
Harald Hjelle
Birgitte Paulsen Torset
Kari Bachmann
 
MØREFORSKING MOLDE AS (datterselskap)
Gerd Marit Langøy (leder)
Elisabeth Maråk Støle (nestleder)
Hallgeir Gammelsæter
Stein B. Oshaug
Kari Bachmann
 
MØREFORSKING ÅLESUND AS (datterselskap)
Elisabeth Maråk Støle (leder)
Marianne Synnes (nestleder)
Anne Borg
Jan Emblemsvåg
Bjørnar Kleiven
Bjørn Tore Nystrand
Tormod Thomsen
 
MØREFORSKING VOLDA AS (datterselskap)
Elisabeth Maråk Støle (leder)
Ola Teige (nestleder)
Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Eivind Ryste
Marte Fanneløb Giskeødegård  

Ledelsen

Møreforsking AS
Elisabeth Maråk Støle (direktør)

Møreforsking Molde AS
Lage Lyche (daglig leder)
Tone Finnøy Straumsheim (økonomisjef) 
Mikhail Shlopak (gruppeleder)  
Svein Bråthen (forskningsleder)
Hilde Johanne Svendsen (gruppeleder)
Kari Bachmann (forskningsleder)
Helge Bremnes (forskningsleder)
 
Møreforsking Ålesund AS
Agnes C. Gundersen (daglig leder)
Ann Elin Rovde (økonomi- og organisasjonssjef)  
John Helge Vik (controller) 
Margareth Kjerstad (forskningsleder)
Snorre Bakke (forskningsleder)
Liv Guri Velle (forskningsleder)
  
Møreforsking Volda AS
Elisabeth Maråk Støle (styreleder)