personal

Ledige stillinger i Møreforsking Ålesund

Møreforsking Ålesund AS driver oppdrag- og bidragsforskning innenfor marin sektor. Gjennom våre tre fagområder bærekraftige økosystem, sjømatkvalitet og marine verdikjeder, samarbeider vi tett med næringsliv og den marine klyngen Blue Legasea. Målet vårt er å bidra til næringsutvikling langs den marine verdikjeden fra hav til konsument. Møreforsking Ålesund AS er eid av Møreforsking AS og NTNU. Vårt kontor er på Norsk Maritimt Kompetansesenter på CAMPUS Ålesund. Dette er et attraktivt arbeidssted for deg som søker nye og spennende oppgaver innen oppdrags- og bidragsforsking, i nært samarbeid med næringslivet. Vi har egne laboratorier for å håndtere prøvetaking og prosessering av fisk, kjemiske og bioteknologiske analyser, samt konsesjon og våtlab for forsøk på levende marine fisk og skalldyr. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.

Vil du jobbe med marin forskning?
Møreforsking Ålesund er i vekst, og trenger flere dyktige og motiverte kolleger som ønsker bidra til å realisere fremtidsmulighetene som ligger i den marine næringen. Vi søker i den sammenheng forskere med fagkompetanse primært tilsvarende doktogradsnivå innenfor flere områder.
 
Prosessering og kvalitet
Vi søker forskere som har erfaring med produksjonsprosesser og hvordan disse påvirker kvalitet på (marine) næringsmidler. Har du kunnskap knyttet til prosessteknologi, råstoff-fraksjonering, råstoffhåndtering, fysisk/mikrobiologisk/bakteriologisk og/eller sensoriske egenskaper, tørking/utvanning, frysing/tining, emballering eller sjømat er du særlig interessant for oss.
 
Marine ingredienser
Vi søker forskere som ønsker å bistå næringen med å skape økonomisk vekst og innovative produkter fra marint råstoff. Det er ønskelig at du kan se sammenhengene og det overordnete bildet ift. verdikjedene og deres sidestrømmer. Vi ser etter erfarne forskere med interesse for innovasjon, som vil være med å utvikle nye marine produkter sammen med et globalt orientert næringsliv. Du har spisskompetanse innenfor enten råstoffegenskaper, produksjonsteknologi, produktutvikling, ernæring eller biokjemi/kjemi.
 
Havbruk
Møreforsking utfører forskning innenfor havbruk med kunnskap om tradisjonelle akvakulturarter og nye arter med potensial for oppdrett enten alene eller i sameksistens med andre (IMTA). Du har felterfaring, analytiske evner og god kjennskap til fiskeri- og havbruksnæringen. Som forsker må du ha doktorgrad innen biologi, gjerne med fordypning innen et eller flere av disse stikkordene: naturressursbruk, integrert akvakultur, havbruk, fiskehelse, bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi.
 
Fiskeri og fangst
Vi søker etter personer med forskerkompetanse fra en bred spennvidde innen området fiskeri. Dette strekker seg fra kunnskap om bærekraftig ressursforvaltning, produksjon og høsting av marine ressurser, fangst, redskapsteknologi, fiskeri- og marinbiologiske metoder. Du har god kunnskap om statistikk. Erfaring med bruk av R er et ønske. Som forsker må du ha doktorgrad innen biologi, gjerne med fordypning innen et eller flere av disse stikkordene: naturressursbruk, økosystembasert forvaltning, fiskeribiologi, ressursbiologi, økologi, bærekraftig produksjon, redskapsteknologi.
 
Generelt for stillingene
Arbeidsoppgaver for en forsker i Møreforsking Ålesund er spennende og omfatter alle faser av et prosjekt; ideutvikling, utforming av søknader, prosjektledelse, felt- og laboratoriearbeid, analyse og formidling. Vi ønsker kreative og løsningsorienterte personer med entusiasme og initiativ som har erfaring fra oppdragsforskning, og kan vise til suksess med prosjektutvikling, søknadsskriving, prosjektledelse og publisering. Du må like å jobbe i team, men du må også kunne arbeide selvstendig gjennom hele forskningsprosessen fra idé til ferdig leveranse og formidling. Vi ser etter forskere som har blikk for nye muligheter, er fleksible med stor gjennomføringskraft og som kan bidra til å utvikle kolleger og unge forskere. Det å bringe med seg et faglig nettverk vil telle positivt. Bakgrunn fra sjømatnæringen er derfor en fordel, men ikke et krav dersom du kan dokumentere solid faglig kompetanse fra andre biobaserte næringer.
 
Møreforsking Ålesund AS består i dag av forskere med ulik fagkompetanse, som samarbeider tett med de øvrige fagmiljøene i Møreforsking og NTNU, samt med andre forsknings-, universitets- og høgskolemiljø nasjonalt og internasjonalt.
 
Vi kan tilby faglig interessante og utviklende oppgaver, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger. Arbeidssted er Ålesund.
 
Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058 eller Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no snarest, og senest innen 15. januar 2018. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.