Møreforsking Molde søker ny daglig leder

Vi søker en markedsorientert og offensiv leder med relevant erfaring og stort engasjement for forskning og utvikling knyttet til både næringsliv og offentlig sektor.

Møreforsking Molde AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. Møreforsking har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. Ved Møreforsking Molde har vi flere fagområder, som Helse, Utdanning, Samfunn, Logistikk, Transportøkonomi og Næringsøkonomi. Vi jobber i et aktivt tverrfaglig og tverrsektorielt forsknings- og innovasjonsmiljø med sterke relasjoner både til næringsliv og offentlig sektor, regionalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Daglig leder

Vi søker en markedsorientert og offensiv leder med relevant erfaring og stort engasjement for forskning og utvikling knyttet til både næringsliv og offentlig sektor.  Vi er opptatt av å være relevante for våre kunder, oppdragsgivere og partnere. Møreforsking Molde er derfor i stadig endring og utvikling for å møte nye behov. Vi ser etter en leder som evner å tenke nytt og helhetlig sammen med kolleger og styret, og som motiveres både av forskning og utvikling i nært samarbeid med Høgskolen i Molde, fylket, næringslivsklynger, bedrifter og offentlig sektor.  

Som daglig leder vil du ha ansvar for strategisk ledelse og videreutvikling av organisasjonen, samtidig som du har ansvar for både personal og resultat. En viktig del av stillingen vil være å bygge og videreutvikle relasjoner til næringslivet, offentlig sektor og andre samarbeidspartnere.

Søkere må ha relevant høyere utdanning, gjerne med doktorgrad, og med interesse for de områdene som Møreforsking Molde AS og våre oppdragsgivere er engasjerte i. Videre bør relevante kandidater ha ledererfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor, prosjektsalg og -styring, og erfaring fra endrings-/ omstillingsarbeid er en stor fordel. Forretningsmessig forståelse og dokumentert innsikt i budsjett- og økonomistyring er en forutsetning.

Vi ønsker oss søkere som evner å kombinere strategisk tenking med operativ handling, og som motiveres av å skape resultater gjennom andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingene, og vi tror at de riktige kandidatene er mål- og resultatorienterte, samtidig som de har en tverrfaglig innfallsvinkel med fokus på medarbeidere og muligheter.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling i et godt fagmiljø med dedikerte medarbeidere og et dyktig lederteam. Dette er en mulighet for deg som søker etter nye oppgaver innen forskningsledelse og kan tenke deg å jobbe med oppdragsforsking knyttet til næringsliv og offentlig sektor. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling. Lønn etter avtale.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf.975 59 036.

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no.

Søknadsfrist: snarest

forskningssjef.png

Møreforsking Ålesund søker forskningssjef

Møreforsking Ålesund AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking AS som har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. I Møreforsking Ålesund AS arbeider vi særlig med oppdragsforskning innenfor marin sektor i tett samarbeid med næringsliv og den marine klyngen Blue Legasea. Vårt mål er å bidra til næringsutvikling gjennom forskning og utvikling langs den marine verdikjeden fra hav til konsument. Vi har tre fokusområder: bærekraftige økosystem, sjømatkvalitet og bioøkonomi. Vi arbeider regionalt, så vel som nasjonalt og internasjonalt. Møreforsking Ålesund AS består i dag av forskere med ulik fagkompetanse, som samarbeider tett med de øvrige fagmiljø i Møreforsking AS og NTNU, samt med andre forsknings-, universitets- og høgskolemiljø nasjonalt og internasjonalt. Vi kan tilby faglig interessante og utviklende oppgaver, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger. Arbeidssted er Ålesund.
 
Møreforsking Ålesund AS er i vekst og ønsker å realisere enda flere muligheter som ligger i havrommet. Vi søker derfor en fremtidsorientert og målbevisst 
 
FORSKNINGSSJEF
 
Strategi                    Utvikling                  Vekst  
 
Som Forskningssjef i Møreforsking vil du ha ansvar for å utvikle Møreforskings forskningsportefølje i samsvar med instituttets strategi. Gjennom tett samarbeid med næringslivet vil du bidra til forskning og utvikling langs hele den marine verdikjeden fra hav til forbruker. Du får en sentral rolle som faglig lokomotiv og som relasjonsbygger både internt og eksternt. Vi ønsker utvikling og løft i instituttets kompetanse, gjennom bygging av prosjektportefølje med vekt på større forskningsprosjekt mot NFR og H2020. Du vil arbeide regionalt, så vel som nasjonalt og internasjonalt. Kombinert med lederoppgaver skal du lede og drive egen forskning. Du vil rapportere til daglig leder og inngå i virksomhetens ledergruppe sammen med forskningslederne knyttet til hvert fagområde.
  
Vi ønsker en forskningssjef som liker å tenke tverrfaglig og tverrsektorielt. Du trives med å veilede og legge til rette for godt samarbeid, slik at andre lykkes og utvikler seg.  
 
Fagbakgrunnen din er på professornivå (forsker 1/forsker 1183) fortrinnsvis innen marine fag relatert til et av våre tre tematiske satsingsområder som for tiden er bærekraftige økosystem, sjømatkvalitet og bioøkonomi. Relevant fagbakgrunn kan være fiskeri-/marinbiologi, havbruk, klima, økologi, marin bioteknologi/ kjemi/biokjemi, sjømatkvalitet, prosess, produktutvikling, teknologi eller marked). Det er ønskelig med erfaring fra oppdragsforskning, prosjektakkvisisjon, prosjektledelse, publisering og formidling og nasjonale / internasjonale verv.
 
Møreforsking er et arbeidssted for deg som søker nye og utfordrende oppgaver innen forskning og kan tenke deg å jobbe med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringslivet. Vi tilbyr et godt tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 
Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf.975 59 036.
Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no 
Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
 
Søknadsfrist: snarest, og senest 15. mai 2017.