Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bjørn Tore Nystrand

Bjørn Tore Nystrand har mastergrad i Marin bedriftsledelse fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, med spesialisering innen forbrukeratferd og markedsføring. Han har vært ansatt i Møreforsking siden juli 2009.
 
Mastergradsoppgaven hans, ”Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom?”, omhandlet ungdoms holdninger til fisk og laks, og hvorvidt en direkte smakserfaring med et nytt fastfood-produkt basert på laksefilet ville påvirke disse holdningene.
 
Publikasjoner registrert i CRIStin finner du her.