Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Ann Helen Hellevik

Ann Helen Hellevik er master i fiskeri- og havbruksvitenskap (fiskerikandidat), studieretning for marine næringsmiddel, ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har en bachelorgrad i akvatisk biologi fra Høgskolen i Ålesund, samt et semester med kvalitetssikring ved senteret for voksenopplæring og utdanning (Høgskolen i Ålesund). Ann Helen har arbeidet ved Møreforsking siden juni 1997.
 
Arbeidsfeltet er hovedsakelig knyttet til produksjon av salt- og klippfisk, råstoff- og kvalitetsvurdering, samt videreforedling av salt- og klippfisk. Gjennom tiden ved Møreforsking har hun jobbet innen de fleste arbeidsfeltene ved instituttet, fra ressurs til marked. Ann Helen har erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no