Veiledning av masterstudenten Aleksander Hedum

Veiledning av masterstudenten Aleksander Hedum

Ved Høgskolen i Molde

50 timer veiledningsarbeid knytter til masterstudenten Aleksander Hedum sin masteroppgave på studieprogrammet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse, med tittelen "Tre store kommuner i møte med eldrebølgen: Hva er utfordringene, planene og mulighetene de har?".

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2466254/master_hedum.pdf?sequence=1

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2665
|

Prosjektansvarlig:

Sølve Mikal Krekvik Nerland
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Veiledning av masterstudenten Aleksander Hedum

Oppdragsgiver:

Høgskolen i Molde