UTVIKLING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I MØRE OG ROMSDAL - SPILLEMI...

UTVIKLING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I MØRE OG ROMSDAL - SPILLEMIDLENE

Utgiver:

Møreforsking Molde

Oppdragsgiver:

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

2820
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-321-4

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

131

Nøkkelord:

Friluftsliv,  Fritidsaktiviteter,  Fysisk aktivitet,  Helse