Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Gabriele Hofinger Jünge

Gabriele Hofinger Jünge har mastergrad i logistikk fra Høgskolen i Molde, med spesialisering innen Supply Chain Management. Hos Møreforsking er Gabriele ansatt som forsker og gruppeleder av fagområdet logistikk. Gabriele har tidligere arbeidserfaring som innkjøpskoordinator og logistikkleder innen fiskefôrproduksjon. Siden 2015 er hun i tillegg ansatt som doktorgradsstipendiat ved NTNU (Institutt for Maskinteknikk og Produksjon) hvor hun jobber med strategier for prosjektbasert industri. I perioden desember 2017 til juni 2018 var hun på forskeropphold ved University of California Berkeley, hvor hun jobbet innen Lean Construction. Fra 1. august 2018 er hun ved siden av sitt daglige virke i Møreforsking Molde AS også daglig leder for Lean Forum Nordvest.
 
Oversikt publikasjoner i CRIStin.

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no