Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Jorunn Hoås Rødal

Jorunn Hoås Rødal er samfunnsøkonom fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (2013) og arbeider som forsker III i samfunnsgruppa ved Møreforsking Molde AS. Hun har kompetanse om kvantitativ forskningsmetode innen matematisk analyse og anvendt økonometri, i tillegg til kunnskap om nytte-kostnadsmetodikk og samfunnsøkonomiske analyser. Prosjektarbeid i Møreforsking Molde har i hovedsak vært knyttet til forskjellige evalueringsarbeider i offentlig/ kommunal sektor og analyser av datamateriale i ulike prosjekt. Faglig interessefelt ligger i skjæringen mellom helse og utdanning, i en samfunnsøkonomisk kontekst.
 
Rødal har tidligere arbeidserfaring fra finanssektoren, hvor hun har jobbet som trainee og bedriftsrådgiver.