Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vi søker etter forsker Hav og helse

forsker hav og helse_Møreforsking.jpg

Vi søker etter forsker Hav og helse

Vi søker etter en engasjert forsker som skal være med og utvikle våre strategiske satsningsområder på Campus Kristiansund.

Møreforsking har etablert seg på Campus Kristiansund! Vi forsker for å løse utfordringer og bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte kunnskapsbehov hos våre kunder. Vi har for tiden et større regionalt prosjekt for å utvikle et biomarint forskningsmiljø og biomarine forskningsprosjekter på Nordmøre. Vi samarbeider også tett med mange lokale aktører om å skape tverrfaglige synergier med andre fagområder og nye faglige møteplasser. Nå søker vi etter en engasjert forsker som skal være med og utvikle våre strategiske satsningsområder på Campus Kristiansund. 

Våre fokusområder er blant annet: 

·        Marine komponenter og helseeffekter
·        Nye marine ressurser
·        Forbedre utnyttelse av restråstoff
·        Verifikasjon og utvikling av teknologi
·        Havbruk, inkludert fiskehelse
·        Makroalger
·        Digitalisering
 
Vi arbeider i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i tverrfaglige grupper. Som forsker vil du være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innen marin næring på Nordmøre. Vi har ambisjoner om videre strategisk vekst på Campus Kristiansund. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere, internt i Møreforsking og med andre FoU-miljø regionalt og nasjonalt. Arbeidssted er Kristiansund.

Dine oppgaver og ansvar vil blant annet være: 

 
·        Initiere, gjennomføre og lede forskningsprosjekter i tett samarbeid med næringen
·        Bidra til forskningsområdets strategi og bidra til å sikre leveranser i henhold til selskapets mål 
·        Ansvar for egen prosjektportefølje
·        Næringsrelevant forskning
·        Bidra i markedsrettet arbeid
·        Formidling og publisering av vitenskapelig arbeid
  

Kvalifikasjoner vi ser etter:

Du en faglig dyktig forsker med initiativ, engasjement og interesse for marin næring og næringsrelevant forskning. Du har kompetanse på ett eller flere av våre forskningsområder og drives av å finne løsninger sammen med kunder og samarbeidspartnere. Vi ser gjerne at du har erfaring fra forskningsmiljø og/eller næringsliv, og med prosjektledelse av forskningsprosjekter. Du har fortrinnsvis universitetsutdannelse på PhD-nivå innen marine fagområder eller teknologi. Manglende PhD kan til en viss grad kompenseres ved andre dokumenterte erfaringer og leveranser.

Som forsker er du nysgjerrig og entusiastisk og jobber løsningsorientert mot forsknings- og utviklingsutfordringer i marin næring. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter, har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige næringsaktører innenfor marin næring. Du har god kjennskap til virkemiddelapparatet. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 

Hos oss får du: 

    et inspirerende arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter i fremtidsrettede bransjer spennende og tverrfaglige prosjekter i et samlende kompetansenettverk  dynamisk og fleksibel arbeidshverdag store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Hanne Solvang Felberg (forskningsleder, Kristiansundskontoret) tlf: 93278922,
eller 
Finn Giske (COO) tlf: 41214001, for en uforpliktende samtale. 
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes: rekruttering@moreforsking.no 
Søknadsfrist: 17.06.2021. Søknader behandles fortløpende.