Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Birnir Egilsson

Birnir Egilsson er forsker i gruppen ‘Samfunn’ ved Møreforsking Molde. Han har bachelorgrad i Ingeniør Ledelse fra Reykjavik Universitet, Island. Han har også mastergrad i Sport Management og PhD i Logistikk fra Høgskolen i Molde. Hans forskningsinteresser er rettet mot migrasjons- og integrasjonsproblemer innenfor idrettslandskapet, og mer nylig, operasjonsledelse av profesjonelle idrettsinstitusjoner. Hans doktorgrad omhandlet verdikjeder innen fotball, med det formål å gi forståelse om, hvorfor og hvordan Europeisk fotballklubber bruker verdikjedestrategier i praksis.
 
Birnir er også ansatt hos Høgskolen i Molde som førsteamanuensis hvor han underviser blant annet ledelse, HRM, Event management og Supply Chain Management. Birnir er også veileder for studenter som tar praksis i idrettsorganisasjon, og veileder for Bachelor og Master oppgaver.
 
Birnir er programleder for “European Academy of Management (EURAM), Strategic Interest Group Managing Sport”. Hans vitenskapelige arbeid har blant annet blitt publisert i meritterende internasjonale kanaler og han regelmessig anmelder for varierte konferanser og meritterende journaler.
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no