Transportanalyser - endring av renovasjonsordning i Trondheim

thumb_COLOURBOX8653727.jpg

Transportanalyser - endring av renovasjonsordning i Trondheim

Hvordan bør innhenting av husholdningsavfall fra husholdninger i Trondheim organiseres når nye ordninger for kildesortering innføres?

Trondheim kommune skal utarbeide ny avfallsplan for 2018-2030, og det skal i denne forbindelse utredes nye ordninger for kildesortering i kombinasjon med sentral ettersortering for husholdningsavfall. I prosjektet skal ny(e) innsamlingsordninger simuleres for å synliggjøre transport- og miljømessige konsekvenser.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2710
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Transportanalyser - endring av renovasjonsordning i Trondheim

Oppdragsgiver:

Trondheim kommune

Prosjektdeltakere:

Johan Oppen