Undersøking av potensielle reservoarer for patogene virus på marine ...

Anlegg2.png

Undersøking av potensielle reservoarer for patogene virus på marine oppdrettslokaliteter for atlantisk laks – fokus på NSAV og PMCV

Hovedmålet i prosjektet er å redusere spredning av pankreassyke (PD) og kardiomyopatisyndrom (CMS) i akvakulturnæringen. Begge disse sykdommene gir betydelige økonomiske tap for akvakulturnæringen. For å kunne forstå og kontrollere PD og CMS er det nødvendig å undersøke ulike smitteveier. En smittevei kan være virusreservoarer på lokaliteter der det tidligere har vært syk fisk. I dette prosjektet vil derfor potensielle reservoarer på anlegg med PD og CMS bli undersøkt for tilstedeværelse av Norsk Pankreassyke Virus (NSAV) og Piscine Myokarditt Virus (PMCV). Med kunnskap om eventuelle reservoarer av NSAV og PMCV så kan en evaluere m.a. retningslinjene for brakklegging, desinfeksjon og dødfisk håndtering for å begrense overføring av de patogene virusene.   

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54677
|

Prosjektansvarlig:

Audny Hellebø
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Undersøking av potensielle reservoarer for patogene virus på marine oppdrettslokaliteter for atlan...

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund, PatoGen Analyse AS

Prosjektdeltakere:

Anne Stene, Vidar Aspehaug