Konsekvenser av seismiske bunnundersøkelser på oppdrettsanlegg

Konsekvenser av seismiske bunnundersøkelser på oppdrettsanlegg

Statens Vegvesen undersøker nå mulige veitrasèer som skal knytte Vestlandet sammen med undersjøiske tuneller. Bunnen og fjellet må kartlegges i detalj, og dette gjøres med seismisk utstyr. Disse undersøkelsene gjøres også tett opptil fiskeoppdrettsanlegg, og på grunn av bekymringer hos fiskeoppdretterne ble Møreforsking Marin innleid for å forsikre at oppdrettsfisken ikke blir utsatt for alvorlig stress. Mørforsking Marin gir også anbefalinger for å redusere stresspåvirkningene. Oppdraget var i utgangspunktet knyttet til ett anlegg, men er utvidet til alle nærliggende anlegg til undersøkelsesområdene.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54543
|

Prosjektansvarlig:

Jan Erik Dyb
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Konsekvenser av seismiske bunnundersøkelser på oppdrettsanlegg

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen

Prosjektdeltakere:

Snorre Bakke