Miljødokumentasjon Nordmøre

Miljødokumentasjon Nordmøre

Det er tatt et initiativ fra oppdrettsnæringen for å etablere et prosjekt som skal dokumentere miljøeffektene som følge av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. På vegne av oppdrettsselskapene organiserte FHL Midtnorsk Havbrukslag prosessen med å etablere prosjektet. Et viktig mål er å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene.

Arbeidet omfatter fem arbeidspakker: 

1) Vurdere akkumulering og effekt av organisk stoff på sjøbunnen gjennom MOM_C undersøkelser (NS9410) i perioden 2009-2011.
 
2) Kvantifisering av utslipp av uorganiske næringssalter fra alle oppdrettsanleggene i regionen,
 
3) Benytte modellsystem for å undersøke spredning av næringssalter (NH4-N) og lakselus fra oppdrettslokalitetene. 
 
4) Ved hjelp av statistikk, beskrive utviklingen av villaks- og sjøørretbestandene på Nordmøre og
 
5) Undersøke hvilke påvirkning oppdrettsaktivitet har på hvitfisk i regionen.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54636
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Miljødokumentasjon Nordmøre

Oppdragsgiver:

FHL, ved Jon arne Grøttum, på oppdrag for oppdretterne på Nordmøre

Samarbeidspartnere:

SINTEF Fiskeri og Havbruk, NTNU Institutt for biologi, Aqua Kompetanse, Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV), Lerøy Hydrotech AS, SalMar Farming AS, Måsøval Fiskeoppdrett AS, Aqua Gen AS, Lerøy Midnor AS og Marin Harvest Norge AS.

Prosjektdeltakere:

, Otto K. Sandnes, Fredrik R. Staven, Yngvar Olsen, Kjersti Andresen, Siv Anina Etter, Øystein Leiknes, Nguyen Thi Mai Thao, Øyvind Knutsen, Ole Jacob Broch, Frode Staldvik