_MG_4217.jpg

PROMAC

 
_MG_4217.jpg

PROMAC

Prosjektet fokuserer på energieffektiv prosessering og raffinering av makroalger til menneskemat og dyrefôr, inkludert en logistisk og økonomisk analyse av verdikjeden og livsløpsvurdering av produkter.

 

PROMAC representerer en internasjonal gruppe av forskere med bred tverrfaglig spisskompetanse. Møreforsking vil lede prosjektet, og følgende samarbeidsparter er med; Bioforsk, SINTEF Fiskeri og Havbruk, SINTEF Material og Kjemi, SINTEF Energi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Ålesund, det franske forskningsinstituttet CEVA, den islandske FoU-institusjonen Matis, og Sveriges Landbruksuniversitet. Prosjektet har sterk forankring og satser på medvirkning fra en rekke relevante næringsaktører; Tafjord Kraftvarme AS, Felleskjøpet Fôrutvikling, Firmenich Bjørge Biomarin, Hortimare, The Northern Company, Marinox, Orkla Foods Norway og den biomarine ARENA-klyngen Legasea.

 

Bakgrunnen til prosjektet er at prognosene for global befolkningsvekst og økning i levestandard vil kreve økt tilgang på mat og fôr. Havet anses å ha det største potensialet for bidrag til denne økningen. Havet mottar dessuten store mengder næringsstoffer fra landjorda som bør føres tilbake i næringskjeden på en mer effektiv og ressursvennlig måte enn i dag. Dyrking av makroalger vil representere en viktig strategi for klimapositiv utnyttelse og resirkulering av biologiske ressurser, og er en biobasert næring under rask utvikling i Norge. Med sine gode råstoffegenskaper og til dels høyt innhold av protein, næringsstoffer og vitamin, er makroalger forventet å danne ressursgrunnlag for et bredt produktspekter, inkludert mat, fôr, helsekost og kosmetikk, og med stort potensial for miljømessig og økonomisk bærekraft. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

0071
|

Prosjektansvarlig:

Annelise Chapman
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

PROMAC

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Bioforsk, SINTEF Fiskeri og Havbruk, SINTEF Material og Kjemi, SINTEF Energi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Ålesund, CEVA, Matis, og Sveriges Landbruksuniversitet, Tafjord Kraftvarme AS, Felleskjøpet Fôrutvikling, Firmenich Bjørge Biomarin, Hortimare, The Northern Company, Marinox, Orkla Foods Norway

Prosjektdeltakere:

Annelise Chapman, Liv Guri Velle, Pierrick Stévant, Wenche Emblem Larssen, Turid Standal Fylling, Trygg Barnung, Bjørn Tore Nystrand, Lovise Kvalsund Otterlei