Tørking av makroalger i Møre & Romsdal

_MG_4191.jpg

Tørking av makroalger i Møre & Romsdal

Kartlegging av kunnskap for utredning av et pilotanlegg for makroalger i Møre og Romsdal

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge kunnskap rundt tørketeknologi for å videre kunne planlegge et pilottørkeanlegg for makroalger i fylket. En slik utredning vil være i tråd med Møreforsking og Legasea klyngen sin satsing på en biomarin næring innen makroalgeindustri og satsing på utvikling av tørketeknologi.


Det finnes ikke tørkeanlegg for makroalger i Norge i dag, og erfaring og kunnskap fra tilsvarende i utlandet og fra andre sammenlignbare tørkeprosesser må hentes inn. Videre er det viktig å bygge på eksisterende kunnskap og teknologi som regionen innehar i klippfiskindustrien. Dette må så tilpasses næringens behov i forhold til blant annet algevolum, kvalitetskrav og infrastruktur.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54792
|

Prosjektansvarlig:

Margrete Emblemsvåg
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Tørking av makroalger i Møre & Romsdal

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund, Firmenich Bjørge Biomarin AS, FMC Biopolymer, LEGASEA, Tafjord Kraftvarme AS, R-Container AS

Prosjektdeltakere:

Pierrick Stévant, Liv Guri Velle, Annelise Chapman, Per Magne Walde, Oddvar Bjørge, Ole Damm Kvilhaug, Oddvar Skarbø, Knut Arve Tafjord, Richard Sandvik