VHS Storfjorden

VHS Storfjorden

Sykdommen VHS ble i 2008 påvist i Storfjorden på regnbueørret i oppdrettsanlegg. Dette er første gang på mange år sykdommen har blitt registrert i Norge. Det er ikke kjent hva som er smitteveien, og man ønskte derfor å samle inn villfisk for å se om sykdommen kunne påvises i fjordsystemet. Det ble samlet inn sild og brisling i Tafjorden som ligger i nærheten til et av de infiserte oppdrettsanleggene i fjorden.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54542
|

Prosjektansvarlig:

Vidar Aspehaug
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

VHS Storfjorden

Oppdragsgiver:

VRI

Samarbeidspartnere:

Patogen AS og Høgskolen i Ålesund

Prosjektdeltakere:

Jan Erik Dyb, Snorre Bakke