Boligsosialt arbeid og organisering

JenterSørlandet2_CC_HanneFeyling.jpg

Boligsosialt arbeid og organisering

Boligsosialt arbeid og planlegging er satt i gang for å bidra til å utvikle planprosessar med god politisk og administrativ forankring i kommunane, og brei deltaking frå relevante aktørar i frivillig og privat sektor.

Eit utviklingsprosjekt for kommunar med særlege utfordringar i å koordinere det bustadsosiale arbeidet.
 
(Foto: Hanne Feyling, Visit Sørlandet)  

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17161
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Boligsosialt arbeid og organisering

Oppdragsgiver:

Husbanken region Midt-Norge

Prosjektdeltakere:

Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke