Evaluering av Naturfag med mål og meining

Evaluering av Naturfag med mål og meining

Naturfag med mål og meining representerer ei ny satsing på etter- og vidareopplæring ved Høgskulen i Volda. Satsinga er retta mot lærarar på Sunnmøre. Naturfag med mål og meining er lagt opp som to parallelle tilbod til Sjustjerna (sju kommunar på Søre Sunnmøre) og Nordre Sunnmøre kompetanseregion (elleve kommunar på Nordre Sunnmøre).
 
Eit sentralt spørsmål for evalueringa er i kva grad Naturfag med mål og meining er syneleg i dei skulane der deltakarane sjølve arbeider. Informantane er deltakarane, deira kollegaer, rektorane og skuleadministrativt tilsette i kommunane (skulesjefar og liknande).

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1799
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av Naturfag med mål og meining

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda