Kommunens evne til å samordne og tilby forebyggende og kompetansekrev...

Kommunens evne til å samordne og tilby forebyggende og kompetansekrevende helsefunksjoner til befolkningen

Møreforsking vil gjennomføre et kvantitativt forprosjekt mot helseledere i alle kommuner i Møre og Romsdal. Helselederne er valgt som respondenter siden Samhandlingsreformen tillegger disse et særskilt ansvar.
 
Formålet med forstudien er å legge grunnlaget for spesifikk fokus på de mest aktuelle problemstillingene kommunene står fremfor i arbeidet mot intensjonene i Samhandlingsreformen.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17127
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kommunens evne til å samordne og tilby forebyggende og kompetansekrevende helsefunksjoner til befol...

Oppdragsgiver:

Muritunet AS