Kortreist mat på fleire fat. På kva måte går reiselivsnæringa fram fo...

Kortreist mat på fleire fat. På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat til sine gjester.

Målet med prosjektet er å skaffe relevant og ny kunnskap om suksesskriteria for bruk av kortreist og lokal mat. Møreforsking ønskjer i første omgang å kartlegge utvalde aktørar innan reiselivsnæringa sine erfaringar med å innføre kortreist mat. Det vert lagt vekt på både sjølve prosessen med å innføre denne typen produkt og kva konkurransefortrinn aktørar i reiselivsnæringa har oppnådd i denne satsinga.
 
Med omgrepet lokal mat meiner vi her råvarer frå både grøn og blå sektor, samt lokalt ferdigproduserte produkt basert på lokale bearbeida råvarer.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17138
|

Prosjektansvarlig:

Grethe Mattland Olsen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kortreist mat på fleire fat. På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og l...

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Innovasjon Norge

Samarbeidspartnere:

Møreforsking Marin

Prosjektdeltakere:

Geirmund Dvergsdal,