Kunnskapsgrunnlag om toppidrettssatsning i Møre og Romsdal

Kunnskapsgrunnlag om toppidrettssatsning i Møre og Romsdal

Utredning av potensial, muligheter og ønske om samarbeid med Olympiatoppens Region Midt for toppidrettssatsning i Møre og Romsdal.

Kultur- og folkehelseutvalget og Utdanningsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune er bestiller av et kunnskapsgrunnlag som skal kartlegge hvilke skoler, idretter og universitets-/forskningsmiljø som har potensial, ønske og mulighet til å styrke toppidrettsarbeidet, i hovedsak knyttet til «morgendagens toppidrettsutøvere» i samarbeid med Olympiatoppen. Olympiatoppen har per i dag 8 regionskontor, og det ønskes å utrede hvorvidt Møre og Romsdal kan og bør kobles på Region Midt, Trondheim.

Sentrale aktører i prosjektet er idrettsutøvere, videregående skoler, idrettsmiljø og -krets, høgskole- og forskningsmiljø og Olympiatoppen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2782
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kunnskapsgrunnlag om toppidrettssatsning i Møre og Romsdal

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune