Rekruttering til vidaregåande skule og spekematprodusentane i Stranda...

Rekruttering til vidaregåande skule og spekematprodusentane i Stranda Kommune

Forprosjektet har som hovudformål å sjå på grunnar til sviktande rekruttering til - og moglege tiltak for rekruttering til Stranda vidaregåande skule og utvalde produksjonsverksemder i kommunen. Ein har også sett på moglege funksjonar for- og organisering av eit kompetansesenter for spekematproduksjon på Stranda.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1788
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Rekruttering til vidaregåande skule og spekematprodusentane i Stranda Kommune

Oppdragsgiver:

Stranda Kommune, Stranda Vidaregåande Skule, Tind Spekevarer, Ringdal, Stranda Spekemat

Prosjektdeltakere:

Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik