Sluttevaluering Livsnær livshjelp - et samhandlingsprosjekt

Sluttevaluering Livsnær livshjelp - et samhandlingsprosjekt

Livsnær livshjelp er et samhandlingsprosjekt mellom Aure rehabiliteringssenteret og Aure kommune om et teambasert tverrfaglig rehabiliteringstilbud i hjemmetjenesten. Formålet med dette prosjektet er å gjennomføre en sluttevaluering av samhandlingsprosjektet.

Vi ønsker å undersøke hvorvidt Livsnær livshjelp har påvirket samhandlingen mellom Aure rehabiliteringssenter og helse- og omsorgstjenestene i Aure kommune, samt internt i hver organisasjon og tjeneste, ved en elektronisk spørreskjemaundersøkelse. Videre skal vi undersøke hvordan prosjektprosessen har foregått og hva som har vært resultatet av denne gjennom intervju med medlemmene i prosjektgruppen. Resultatene fra sluttevalueringen vil sammenfattes i en rapport som vil bli tilgjengelig for alle ansatte hos partene i prosjektet, samt være tilgjengelig på Møreforsking Moldes hjemmesider.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1506
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Sluttevaluering Livsnær livshjelp - et samhandlingsprosjekt

Oppdragsgiver:

Aure kommune og Aure rehabiliteringssenter

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann, Gøril Groven