Vekst og prestasjon i fotball

Vekst og prestasjon i fotball

Vekst og prestasjon er en videreføring av et forprosjekt på vekst og skaderisiko blant unge fotballspillere på AkerAkademiet. Molde fotballklubb, Høgskolen i Molde og Møreforsking fortsetter nå samarbeidet for å undersøke hvordan vekst og prestasjonsfremmende trening henger sammen.

Videreføring av forskningsprosjekt rettet mot AkerAkademiets spillere

Ved å videreføre forskningsprosjektet Molde fotballklubb har tatt initiativ til skal vi først innhente etablert kunnskap og skape samarbeidsrelasjoner for å forberede et flerårig prosjekt med mål om å utvikle alternative treningsprogram designet for å utnytte potensialet for treningseffekt under vekstperioder hos unge utøvere. Tidligere forskning tyder på at det kan være en vinn-vinn situasjon ved at biologisk tilpasset trening gir økt prestasjon og redusert skaderisiko for den enkelte spiller. Dette vil potensielt gi mer robuste spillere på et høyere nivå for Molde fotballklubb, og gi kunnskap som kan redusere skaderisiko blant spillere i breddefotball.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2796
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Vekst og prestasjon i fotball

Oppdragsgiver:

Molde fotballklubb

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Molde