Vekst og skade

Vekst og skade

Mange unge fotballspillere blir skadet under trening og kamp. Forskning viser at man er mest utsatt for skader under såkalte vekstspurter. I dette prosjektet arbeidet vi sammen med Molde Fotballklubb for å skaffe oversikt over eksisterende forskning på feltet, og hvilke områder det er behov for mer forskning.

Målet med prosjektet er å skaffe kunnskap om forebygging som kan føre til at færre blir skadet under vekstfaser i ungdomstiden, og kan vokse opp uten å få overbelastningsskader grunnet tidligere skader. Denne kunnskapen skal settes sammen med målinger Molde fotballklubb gjør på sine spillere for å se om man kan avdekke vekstspurter og sette inn forebyggende tiltak. I prosjektet skal vi rigge et langsiktig forskningsprosjekt.

Prosjektet er finansiert med forprosjektmidler fra MobPro Møre og Romsdal og Molde fotballklubb.

 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2741
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Vekst og skade

Oppdragsgiver:

Molde fotballklubb

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Molde