Velferdsundersøking ved Høgskulen i Volda

Velferdsundersøking ved Høgskulen i Volda

Møreforsking Volda bistår i dette prosjektet Høgskulen i Volda i sluttfasen av prosjektet ”Velferdsundersøking ved Høgskulen i Volda”. Møreforsking Volda nyttar eksisterande data samla inn ved høgskulen til å skrive eit notat. Tema for undersøkinga er mellom anna studia, informasjon og medverknad, trivsel og sørvis- og velferdstilbod.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1791
|

Prosjektansvarlig:

Else Ragni Yttredal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Velferdsundersøking ved Høgskulen i Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Tine Grieg Viig