Søk

Fant 19 treff på 531ms
 

Internasjonal workshop om sjøpølse

for verdikjeden av den marine arten sjøpølse finner sted 3. april i Reykjavik. Møreforsking og det bioteknologiske og biomedisinske bruksområder sjøpølse fra temperert vann. Nettstrømming av deler av

 

Workshop: Nord-atlantiske verdikjeder av sjøpølse

i det internasjonale forskningsnettverket for sjøpølse: Holosustain. Myndigheter, bedrifter og utfordringene og mulighetene ved en operativ sjøpølse-basert bioøkonomi i de nordiske landene og EU?

 

HOLOSUSTAIN - Nord-atlantisk forskning på sjøpølse

egen webside og etablerte partnere, som fungerer som et kunnskapssenter om verdikjeder for sjøpolse. og nettverksplattform for innovasjon av sjøpolse, og WP2: Etablering av felles muligheter for

 

Perfekt tidspunkt for lansering av sjøpølse til Kina

Kineserne har fått smaken på norske rødpølser. Alle vil kjøpe men ingen kan tilby. Tidspunktet er perfekt for lansering av rødpølse til det kinesiske markedet.

 

Møreforsking gjør fremskritt i forskningen på sjøpølse

priset i Asia. Det finnes mer enn tusen arter sjøpølse i verden, og de finnes i alle hav. Flere av oss på tilgjengelig informasjon om andre sjøpølsearter. Rødpølse er en kaldtvannsart som til dels

 

Profilerte norsk kongsnegl og sjøpølse for det kinesiske markedet

I dag er ikke kongsnegl og sjøpølse fra Norge godkjent for eksport til Kina. Norsk sjømatråd mente Møreforsking mener at kongsnegl og sjøpølse har gode forretningsmuligheter i Kina. At en får på

 

Podcast: Kan sjøpølse bli en ny norsk oppdrettsart?

Etterspørselen er stor og prisene er høye. Det gjenstår bare å finne ut hvordan man får sjøpølsen til å formere seg og vokse. Det jobber forsker Gyda Christophersen i Møreforsking med.

 

Samler nord-atlantiske forskningskrefter

Etter lang tids arbeid med å promotere sjøpølse som en lite utnyttet ressurs med potensiale, har nettside og etablerte partnere som skal fungere som en kunnskapsbase om verdikjeder for sjøpølse.

 

Forskere i Norge og Sør-Afrika vil temme sjøpølser

som mål å sikre bærekraftig produksjon av sjøpølse som kan gi nye høyverdige sjømatprodukter til det en levedyktig akvakulturindustri basert på lokale sjøpølsearter i Sør-Afrika og Norge, noe som kan

 

Registrering av bifangst av rødpølse i reke- og krepsefiske i kystnære områder på vestlandet

i terskelfjordar. Båtane får fangstar av sjøpølse i djupneintervallet 100-400 meter. Ein får større er viktig at eit framtidig fiske etter sjøpølse tek omsyn til biologiske bestandsvurderingar og ei

 

Folkevalgt på besøk hos Møreforsking

Stortingspolitikeren Jenny Klinge var i dag på besøk hos Møreforsking i Ålesund. Klinge (SP) fikk teinefangst av levende reker, tare, sjøpølse, pelagisk fisk og kvalitetsstandarder for omega-3 og

 

Ga innspill om rammebetingelser for forskning

en omvisning i Møreforskings laboratorium MØRELAB, der det akkurat nå forskes på torsk og sjøpølse. anvendelse av nye ressurser som f.eks. sjøpølse og forskning som utvikler verdikjeder for fangst

 

Dette er bra!

og internasjonalt. Nå står spennende arter som sjøpølse, alger og snegl for tur. Dette fikk Tilhørerne fikk blant annet bli bedre kjent med sjøpølse, som er en av artene som det ligger store

 

Fiskeavskjer: ei kjelde til milliardinntekter?

Kvart einaste år blir 200.000 tonn fiskeavskjer kasta på havet frå norske fiskebåtar. Møreforsking arbeider isgalt. Andre artar som kan vere aktuelle er ulike djupvassfiskar, kongesnegl og sjøpølse.

 

Integrert havbruk: Veien til trygg og bærekraftig ressursutnyttelse?

for dyrking av mikroalger, makroalger, og sjøpølse. Et norsk-kinesisk forskningssamarbeid ser på for å konvertere fraksjoner av fast avfall til egnet ernæring  for dyrking av sjøpølse og alger.

 

Hav i endring på agendaen

Ocean Week er en viktig møteplass for alle som bryr seg om havet. Temaet for årets konferanse er hav i med helsefremmende effekter). Spesielt vil hun fortelle om forskningen på sjøpølse og insekter.

 

Fremtidens sjømat-Norge avhengig av god marin forskning

I dag besøkte Forsknings- og høyere utdanningsminister Statsråd Iselin Nybø Atlanteravsparken. Der fikk Snorre Bakke. For øyeblikket pågår forskning på sjøpølse og alger der målet er å skape kunnskap

 

Kronikk: Forskning på lab - å grave etter gull

De færreste marine bedrifter har kapasitet til å investere i og drive fullt utrustede har for eksempel kunnet demonstrere gyting av sjøpølse i laboratoriet. Nå utvider vi arbeidet både

 

Kronikk: Hva skal til for å få 100 prosent utnyttelse av marine restråstoff?

Rundt 170 000 tonn restråstoff av hvitfisk og skalldyr ble i 2018 betraktet som avfall. Dette er råstoff Norge bør gjøre seg nytte av. Kan vi skape gull av gråstein? Vi er ikke i tvil. Forskning kan