SISTE NYTT
linkedin_iconfacebook_icon
 
HVA SKJER

Biomarin FoU-mobilisering havbruk

Vi inviterer til en møteplass på Campus Ålesund for næring, forskere og virkemiddelapparat. Målet er å utvikle nye FoU-prosjekter for å bidra til en bærekraftig havbruksnæring. Sted: NTNU i Ålesund, auditoriet Fogdegården.

 

Fra hav til marin ingrediens

Velkommen til konferansen «Fra hav til marin ingrediens» på Campus Ålesund den 17. april. Her vil du blant annet få høre mer om Norges politiske ambisjoner, den marine ingrediensindustrien i et miljøperspektiv, regelverk og bransjestandarder, helseeffekter av marint protein og marine oljer, markedsadgang og internasjonal handel, og ikke minst behovet for tilgang til - og utnyttelse av - dagens og morgendagens råstoff globalt og nasjonalt. Sted: NMK, Møretanken.

 
VÅRE VIKTIGSTE PARTNERE
Våre viktigste samarbeidspartnere er de tre høyskolene i Molde, Volda og Ålesund, som alle tre også er eiere. Møreforsking skal fungere som høyskolenes hovedredskap for håndtering av eksternt finansierte forskningsoppdrag.
himoldehivoldahials