SISTE NYTT
 
HVA SKJER

Klyngeanalysen 2014

De maritime næringer i Møre og Romsdal fortsetter sin positive utvikling gjennom 2014, med 2 % samlet vekst i omsetning til 55 mrd NOK og 3 % vekst i sysselsetting til 22.000 årsverk. Denne trenden har vært stabil de tre siste årene. Det er rederiene, verftene og skipskonsulentene som står for veksten, mens spesielt utstyrleverandørene merker økende internasjonal konkurranse og press på lønnsomheten. Lønnsomheten for klyngen samlet har vært stabil omkring 8 % de siste årene. De 13 skipskonsulentselskapene i Møre og Romsdal har nå 500 egne ansatte, stabil omsetning opp mot 1 mrd NOK og stabil resultatgrad opp mot 20 %. De 14 verftene øker sin omsetning til 16 mrd vesentlig på grunn av dyrere enkeltkontrakter og opplever et press på resultatmarginen som er noe fallende. Leverandørbedriftene (169) opprettholder et omsetningsnivå omkring 23 mrd og i sum stabil sysselsetting omkring 8.500 årsverk, men opplever lavere eksportandel (40-50 %) og et betydelig press på resultatmarginene. De 20 rederiene som er med i analysen har vokst kraftig i form av både flåteutvikling, omsetningsnivå (15 mrd) og sysselsetting (8.000), og har de siste årene hatt en stabil resultatgrad omkring 13-14 %. Samspillet i våre maritime næringer, med vesentlig grad av samhandling mellom lokale aktører, gjør at næringen som helhet har stor regional verdiskaping på hele 21 mrd NOK. Klyngerelasjonene i egen region er sterkere enn noen gang

 
VÅRE VIKTIGSTE PARTNERE
Våre viktigste samarbeidspartnere er de tre høyskolene i Molde, Volda og Ålesund, som alle tre også er eiere. Møreforsking skal fungere som høyskolenes hovedredskap for håndtering av eksternt finansierte forskningsoppdrag.
himoldehivoldahials