SISTE NYTT
linkedin_iconfacebook_icon
 
HVA SKJER
VÅRE VIKTIGSTE PARTNERE
Våre viktigste samarbeidspartnere er de tre høyskolene i Molde, Kristiansund og Ålesund, som alle tre også er eiere. Møreforsking skal fungere som høyskolenes hovedredskap for håndtering av eksternt finansierte forskningsoppdrag.
Høgskolen i MoldeHøgskolesenteret i KristiansundNTNU