Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny Møreforsker – møt Deepak Pandey

deepak_2.png

Ny Møreforsker – møt Deepak Pandey

Deepak er biolog i akvatisk biovitenskap med bakgrunn også i molekylærbiologi og mikrobiologi. De siste årene har han arbeidet mye med dyreernæring og hvorvidt nye råstoff, som makroalger og insekter, egner seg som miljøvennlige og helsefremmende ingredienser i dyrefôr. Vi har tatt en kjapp prat med Deepak for å bli litt bedre kjent med han:

— Kan du fortelle litt mer om arbeidet du har gjort på dyreernæring?

— Arbeidet var hovedsakelig fokusert på hvordan nye fôringredienser påvirker fysiologiske funksjoner i drøvtyggere, som fordøyelighet, mikrobiom og enterisk metanutslipp. Jeg har i tillegg jobbet med andre mulige anvendelser av makroalger, som for eksempel anti-fedmeingredienser i mat til mennesker, og har erfaring med å utføre fôringsforsøk på mus. 

— Hva kommer du til å jobbe med i Møreforsking framover?

— Jeg vil jobbe med hvordan vi kan øke verdien av ulike marine råstoff til bruk i mat, fôr og som helsefremmende ingredienser. Jeg vil også være involvert i forskning som omhandler nye tilnærminger, som hvordan integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) påvirker kystøkosystemet og arters vekst og næringsverdi.

— Hvilke typer prosjekter synes du det er spesielt interessant å jobbe med?

— Jeg synes at prosjektene som kan bidra til global matsikkerhet og miljømessig bærekraft vil være interessante å jobbe med. 

Jeg har blitt tatt godt imot av samarbeidsvillige kollegaer i Møreforsking, og det er viktig når du skal begynne i ny jobb. Nå ser jeg frem til å komme i gang med spennende forskningsprosjekter sammen med nye kollegaer. 

Velkommen, Deepak!