Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking inn som partner i Kom trainee

Møreforsking inn som partner i Kom trainee

Møreforsking styrker ytterligere sin aktivitet og tilstedeværelse på Nordmøre og har fra 2009 gått inn som partner i Kom trainee, en traineeordning bestående av 21 medlemsbedrifter på Nordmøre. Første trainee hos Møreforsking er Hanne Solvang Felberg som begynner i mai 2010.

 
I Kom trainees partnernettverk er både offentlig forvaltning og private bedrifter representert. I løpet av programperioden på to år får traineene allsidig arbeidserfaring fra inntil tre av partnerbedriftene. I tillegg inngår også et samlingsbasert fag- og fellesprogram i ordningen.
 
Hanne Solvang Felberg, opprinnelig fra Kristiansund, har Cand. scient. grad i bioteknologi fra NTNU. I hovedfagsoppgaven arbeidet hun med et humant enzym som deltar i betennelsesprosesser i kroppen. Sommeren 2009 planlegger hun å fullføre en doktorgrad i marin biokjemi som omhandler enzymatiske årsaker til kvalitetsforringelse i sild. Doktorgradsarbeidet utføres ved Norges Fiskerihøgskole (UiT) og SINTEF Fiskeri og havbruk. 
 
Første traineeløp er hos Lerøy Hydrotech før hun avslutter med to løp, totalt 16 måneder, hos Møreforsking. Hun vil ha base i Kristiansund og ha integrert faglig tilknytning til Bioteknologigruppa ved Møreforsking Marin i Ålesund.