Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2013

Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2013

Råfisklaget, Nordmøre Fiskebåt, Kristiansund Kommune og Møreforsking Marin inviterer til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund 3.-4. juni. Årets konferanse byr på to innholdsrike dager med søkelys på hvordan sjømatnæringen skal kunne oppnå målsetningen om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon.

 
Påmeldingsfrist 20. mai.
Påmelding kan skje via Råfisklaget på denne linken: 
 
 
Deltakeravgift kr 2.950,- inkl. lunsj 3. og 4. juni, samt middag 3. juni.
 
Hotell pr. døgn i enkeltværelse på Thon Hotel Kristiansund kr 1.062,- inkl. frokost.
 
 
 
 
 
Frode Alnæs underholder under konferansemiddagen den 3. mai, sammen med Johan Øiestad.
.
Møt Møreforsking på årets Midt-Norsk Fiskerikonferanse!
 
 
Kontaktpersoner hos Møreforsking:
Agnes C. Gundersen, Forskningssjef ved Marinavdelingen
Inge Fossen, Forsker ved Kristiansundskontoret
 

Program

 
Mandag 3. juni
 
11:30 - Registrering
 
12:00 - Åpning
v/ fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen
 
12:10 - Ny markedstenking! Har økning av torskekvotene gitt nye markedsmuligheter for norsk sjømat?
Christian Nordahl, repr. for Norges Sjømatråd i Portugal, Trygve Myrvang, adm. dir. Norges Råfisklag
 
13:00 - Sjømatlunsj
 
13:50 - Hvem vinner distribusjonen, villfanget eller oppdrettet sjømat?
Ivar Wulf, markedssjef Halvard Lerøy AS
 
14:10 - Kan sjømatnæringen være fornøyd med rekrutteringen?
Bjørnar Johansen, rektor Frøya videregående skole Astrid Haugslett, prosjektleder Sett sjøbein Isabelle Aakvik, student BI, Bergen Jan Roger Bjerkestrand, adm. dir. GCRieber Oils
 
15:40 - Unge sjarkfiskere fra Midsund til Lofoten
v/ Gunnar Kvalsund, daglig leder Midsund Næringsforening
 
16:00 - Kaffe og frukt
 
16:20 - Hovedforedraget
v/ Lisbeth Berg-Hansen, Fiskeri og kystminister
 
16:50 - Hva gjør sjømatnæringen for å skape innhold i politiske målsettinger?
Paneldebatt: Lisbeth Berg-Hansen, statsråd FKD Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag Gunnar Domstein, styreleder FHL Otto Gregussen, adm. dir. NSSL Trygve Myrvang, adm. dir. Norges Råfisklag 
 
17:50 - Avslutning dag 1
 
19:30 - Middag
Underholdning med Frode Alnes og Johan Øiestad
 
 
Tirsdag 4.juni
 
09:00 - Hav 21 og Foresight 2050 Lek med tall eller realistiske framtidsmuligheter
Ragnar Nystøyl, daglig leder Kontali Analyse AS
 
09:20 - Hav 21 – En FoU strategi for havnasjonen Norge – innhold og forventninger
Lars Horn, spesialrådgiver Norges Forskningsråd/strategigruppa Hav21, Marit Aursand, forskingssjef SINTEF Fiskeri og havbruk
 
10:05 - Forbrukerinnsikt – en viktig faktor for vellykket produktutvikling og merkevarebygging!
Asbjørn Warvik Rørtveit, konsument- analytiker, PhD., Norges Sjømatråd
 
10:25 - Kaffe og frukt
 
10:50 - Urbant blikk på sjømatnæringen
v/ Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Markedshøyskolen
 
11:20 - Vekst av nyvinninger – Attraktive, raske og miljøvennlige fartøy!
Vilmar Æsøy, førsteamanuensis Høgskolen i Ålesund,
Tore Roaldsnes, leder Fiskebåt
 
12:00 - Kampen om markedene starter på havet – hvordan oppnå verdens beste råstoff?
Agnes Christine Gundersen, forskningssjef Møreforsking Marin
 
12:20 - Avrunding

 

12:30 - Lunsj