Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Pierrick Stévant

Møreforsking Marin har fått ny medarbeider, Pierrick Stévant


Pierrick har mastergrad i marin biologi og akvakultur fra Universitet i Montpellier i 2008. Han har tidligere jobbet i Tromsø og Bodø med levende fôr til torsk og vært med å utvikle et laboratorium for forskning på algedyrking. Pierrick har også arbeidet med fiskeoppdrett og algedyrking i Skottland og Brasil.
 
I Møreforsking inngår han i faggruppen for ressurser og fangst. Arbeidsområder er bl.a. levende fisk og skalldyr, utnyttelse av marine alger, miljøundersøkelser og prøvetaking av fisk.