Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Sertifiserer fiskeolje-bedrifter i sensorisk analyse

sertifisering i sensorikk_lite.jpg

Sertifiserer fiskeolje-bedrifter i sensorisk analyse

Møreforsking har sammen med en gruppe bedrifter som produserer marine oljer jobbet med å utvikle en standard for å klassifisere kvaliteten på fiskeoljene. Standarden er etablert, og som ledd i arbeidet med å implementere den har Møreforsking nå holdt kurs for å sertifisere panel-lederne i analyse av smak og lukt.

Standarden som klassifiserer fiskeoljer ut fra smak og lukt, er resultat av et grundig nybrottsarbeid som gjør norske fiskeoljeprodusenter  i stand til å differensiere sine produkter.
- Konkurransen på det internasjonale markedet spisser seg til, og vi ser at en kvalitetsstandard gjør at de norske fiskeoljene nå kan skille seg ut fra produkter fra konkurrerende aktører i andre land, forteller Møreforskings prosjektleder Wenche Emblem Larssen.

De norske fiskeolje-bedriftene vil nå bruke den sensoriske standarden i sitt arbeid med å klassifisere oljene sine. Siden den vil utgjøre del av bedriftenes kvalitetskontroll er det viktig at standarden brukes på rett måte. Møreforsking har i samarbeid med Nofima holdt kurs for å sertifisere de som skal utføre analysene.

I første omgang er det de som leder analysepanelene som blir sertifisert. I oktober og november har de fått en innføring i generell sensorisk metode og hva man bruker sansene til. Så har de fått en teoretisk og praktisk innføring i sensorisk kvalitetskontroll av marine oljer. Åtte bedrifter har deltatt på kursene, med tilsammen 18 deltakere.

- Dette sier meg at bedriftene anser dette som nyttig og viktig arbeid, kommenterer Møreforskings prosjektleder Wenche Emblem Larssen.

Møreforskings Kari Listbeth Fjørtoft har gjennomført markedsintervjuer som del av forstudiet til standardiseringsarbeidet: 
 - Sensorisk kvalitet har blitt mer viktig i de norske fiskeolje-bedriftene, sier hun. - Det å kunne dokumentere sensorisk kvalitet kan gi et konkurransefortrinn på det globale markedet.

Testene av sensorisk kvalitet fiskeoljen skjer i smakspanel på mellom tre og fem deltakere. Panellederne er nå sertifiserte. Videre plan er at alle deltakere i smakspanel skal få opplæring Dette arbeidet vil pågå de nærmeste månedene.