Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny doktor i Møreforsking!

264806479_502559954268722_702074545501287318_n.jpg

Ny doktor i Møreforsking!

Vår møreforsker Bjørn Tore Nystrand har i dag forsvart sin doktorgrad rundt temaet forbrukeradferd og funksjonell mat. Vi gratulerer!

Bjørn Tores doktorgradsoppgaven har tittelen «Antecedents of consumer evaluation and consumption of functional food». Det overordnede målet med avhandlingen har vært å forbedre den teoretiske og empiriske forståelsen av forbrukeratferd knyttet til evaluering og inntak av funksjonell mat. Funksjonell mat er matvarer som er beriket for å gjøre dem sunnere eller for å forebygge sykdommer.

- Doktorgradsarbeidet hans har sett på hvordan forbrukeres adferd og verdier påvirker deres produktvalg, forklarer forskningsleder Wenche Emblem Larssen i Møreforsking.

- Denne kunnskapen vil være svært nyttig for våre partnere når fremtidens produkter skal skreddersys til å møte forbrukeres ønsker og behov.

Med de gjeldende Covid-restriksjonene ble prøveforelesningen og disputasen avholdt på Handelshøgskolen ved UiT, med 1. opponent professor Liisa Lähteenmäki, Aarhus School of Business and Social Science, 2. opponent seniorforsker Christina Hartmann, ETH Zürich, samt veileder professor Svein Ottar Olsen, Handelshøgskolen ved UiT, med via Teams.

Bjørn Tores prøveforelesning hadde tittelen: “How consumers process health-related label and claim information in functional food products: the roles of individual consumer and carrier product characteristics"

Den ferske doktoren er godt fornøyd med dagens prøvelser. Kolleger i Møreforsking fulgte ivrig med på prøveforelesningen og doktordisputasen i direktesending på nett.

Doktorgraden er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, 
gjennomført ved UiT Norges arktiske universitet.
 

Om du har lyst til å gratulerer vår ferske doktor, er vi sikker på at han tar imot hilsener på Møreforskings Facebookside