Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Restråstoff av makrell kan bli råolje av god kvalitet

restrastoff_fra_makr_1082.jpg

Restråstoff av makrell kan bli råolje av god kvalitet

Olje fra makrellavskjær har potensial til å bli et nytt høyverdig marint produkt. Den aller første produksjonen er i gang.

Et viktig mål for fiskerinæringen er å utnytte mer og skape mer verdi av restråstoff.
I dag blir restråstoffet fra pelagisk fisk benyttet til mel- og oljeproduksjon som hovedsakelig anvendes i fôrproduksjon. 
Ved å filetere en større andel av landet makrell, vil pelagisk industri generere store mengder restråstoff som kan anvendes på nye områder - og gi nye verdier for næringen.

Mer filetering - mer foredling av restråstoff

FHF(Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) har, gjennom sin satsning «Pelagisk løft» et uttalt mål om å øke bearbeidingsgraden av makrell. I dag fileteres bare 3-4 prosent av landet makrell. Målet er at norsk industri skal filetere 25 prosent innen 2025. 
Ved å øke bearbeidingsgraden og hente hjem filetproduksjon av makrell til Norge, kan foredlingsindustri og tilknyttet ingrediensindustri få tilgang til store volum filetavskjær med god kvalitet og helsefremmende egenskaper. Foredling til mer høyverdige produkter, som oljer til humant konsum er da en spennende ny mulighet.

Testet ut råoljeproduksjon

Produksjon av råolje ble gjort i Sintef Oceans mobile Sealab i tilknytning til Pelagias pilotlinje for makrellfilet på Selje. Ulike prosessbetingelser ble testet ut. 
Hydrolyse ble forsøkt, men tradisjonell oljeproduksjon ga best utbytte og kvalitet. Råolje ble produsert fra ferskt filetavskjær fra makrell landet i januar og oktober.
 

Attraktiv olje med god holdbarhet 

Makrell har et høyt fettinnhold - rik på de helsemessige ettertraktede Omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Disse fettsyrene er mer utsatt for oksidasjon/harsking når råstoffet blir bearbeidet. 

Filetavskjæret og oljene fra begge periodene hadde god kvalitet. Tilsetting av antioksidanter i restråstoffet under produksjon av råolje gav liten effekt på oksidasjonsstatus for oljene under lagring.

EPA-innholdet i restråstoffet fra makrell er noe lavere enn det en finner i torskeleverolje, mens DHA-innholdet er likt nivået i torskeleverolje. 

Vi fant at makrellolje produsert fra fersk avskjær i oktober hadde rundt 30 prosent mer omega-3 fettsyrer per gram fett sammenlignet med samme produkt laget av avskjær fra makrell landet i januar.
 

Raja Rathore og Alexander Krokedal Rønnevik fra Pelagia sammen med forskerne Margareth Kjerstad fra Møreforsking og Jannicke Fugledal Remme fra Sintef Ocean. Foto: Hans Martin Sundnes.
 

Tåler lagring 

Oksidasjonsstatusen ble analysert gjennom analyse av frie fettsyrer, peroksidtall, anisidintall og TOTOX-verdi. Råoljer ble lagret i 21 måneder, rensede oljer i 15 måneder. 
Resultatene viser at makrellolje har god oksidasjonsstatus etter 21 måneder lagring på 4°C og åtte måneder lagring på 20°C. Olje produsert fra avskjær fra fersk makrell landet i januar og oktober har ingen forskjell i kvalitet eller holdbarhet.
 

Innsikt gir grunnlag for produksjon 

Før det felles forskningsprosjektet startet, eksisterte det liten kunnskap om oksidasjonsstatus for makrellolje. Vi kan nå konkludere med at makrellolje faktisk har potensiale til å anvendes til humant konsum. Restråstoff fra makrell er en kortreist kilde til å utvinne råolje av god kvalitet for videre prosessering.


Startskuddet har gått!

Arbeidet med å gjøre makrellolje til et kommersielt produkt er så vidt i gang. I september 2019 innviet Pelagia sin nye olje- og melfabrikk i Måløy. Når den nye fabrikken er ferdigstilt skal den produsere fôr til kjæledyr og produsere råolje for nye humane anvendelsesområder. 

Dette blir den første fabrikken som skal utnytte restråstoff fra makrell til høyverdige marine ingredienser. De vil i tillegg også lage mel av grakse og limvann, som er restråstoff fra oljeproduksjonen. Melet har et potensial til å bli brukt til humant konsum eller i fôr til husdyr. Basert på forskningen Møreforsking og Sintef har gjennomført, kan verdien av restråstoff fra makrell få et betydelig løft. 

Vi ønsker Pelagia lykke til med den spennende og fremtidsrettede satsningen!