Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Presentasjoner under samling konvensjonell sektor.

Presentasjoner under samling konvensjonell sektor.

Under samlingen i konvensjonell sektor i Tromsø 27.10.2011 ble resultater fra to prosjekter ved Møreforsking Marin presentert. Prosjektene «Fosfat som prosesshjelpemiddel ved produksjon av saltfisk» og «Rødmidd i klippfisk/Resirkulering av salt» ble presentert av henholdsvis Ingebrigt Bjørkevoll og Ann Helen Hellevik. Resultatene fra prosjektene er også presentert i heftet til konvensjonell sektor, Nye resultater i FoU for saltfisk / klippfisk.