Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Stor tro på potensial for vekst i fiskeribransjen

nettbilde nett no.PNG

Stor tro på potensial for vekst i fiskeribransjen

Nordvestlandet står for 25 prosent av den norske eksporten i marine næringer. Prosenten bør bli mye større, sier Møreforsking-direktør Agnes Gundersen. - Ved å være i forkant kan bedriftene skape ytterligere verdier og ta næringen inn i fremtiden, mener hun.
 
Blå sektor er spådd en lys fremtid. Gundersen og Møreforsking påpeker at Nordvestlandet har alle forutsetninger til å befeste og utvikle sin posisjon både nasjonalt og globalt. - Bruker bedriftene ressursene sine rett, vil vi på kort sikt kunne realisere verdiskapning på nye områder, hevder Gundersen.
 
Her er potensial til å høste nye råstoff, utvikle nye håndteringsmetoder, nye måter å foredle på, og skape helt nye produkter i nye markeder, mener Møreforsking. Dette vil gi resultater som fort vil vises igjen på bedriftenes bunnlinje og gjøre kystsamfunnene våre mer robust. 
 
Møreforsking, som i en årrekke har drevet forskning og utvikling i nært samarbeid med næringsaktører i regionen, ser stadig gevinster av anvendt forskning. - Skal du få til næringsutvikling, må næringslivet ha tilgang til relevant kompetanse og forskningsmiljø som forstår næringslivets behov, mener hun. - Vi ser hvor viktig det er å være tett på. Sparringen mellom næringsaktører og gode fagfolk som kjenner regionen, bransjen og fagområdet er en forutsetning for å lykkes.
 
Gode rammebetingelser for forskning og utvikling er avgjørende for å få utnyttet dette vekstpotensialet, understreker Gundersen. Forutsigbare rammer fra våre folkevalgte, og fra Forskningsrådet, er svært viktig for å kunne gi bedriftene den økonomiske tryggheten de trenger til å kunne prioritere utviklingsarbeid. - Det er en viktig og god investering i fremtiden, mener Agnes Gundersen.
 
Fotoredigering: Kjetil Haanes, nett.no