Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nye muligheter for støtte til forskning og innovasjon for bærekraft o...

gronn-omstilling.jpg

Nye muligheter for støtte til forskning og innovasjon for bærekraft og grønn omstilling

Horisont Europa er EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Her kan norske bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor søke om tilskudd og delta i internasjonale samarbeid. Møreforsking er med i nettverket. Her er det spennende muligheter for bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor!

Nettverket skal gjøre det lettere for aktørar med forskings- og utviklingsprosjekt å søke EU-midlar og finne samarbeidsparter ute i Europa. I Møre og Romsdal vil EU-nettverket i første omgang arbeide for bærekraft og grønn omstilling i havnæringene og i kommunesektoren.

- Horisont Europa er eit godt verktøy for å oppnå dette, og EU-nettverket blir ein viktig arena  for å få til gode tverrfaglege prosjektsatsingar for næringsliv og offentleg sektor, seier næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Hilde Aspås. Finn ut mer!  Les mer her

For mer informasjon om hvordan dette kanskje er relevant for din bedrift:
Ta kontakt med vår forskningsleder Linn Kristin Akslen-Hoel,
eller prosjektleder i Møre og Romsdal Fylkeskommune Malene Vike