Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandling 3. mars 2010

Marin Samhandling 3. mars 2010

Ny samling Marin Samhandlingsarena 3. mars 2010 "Innovasjon og bærekraft"

 
På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, 3. mars 2010 i Ålesund.
 
Samlingen i høst har tema ”Innovasjon og bærekraft”.
 
 
Påmelding på mail til marianne@mfaa.no innen 1.mars. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 70 11 16 13 (Marianne) eller 70 11 16 06 (Øyvind).