Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bred allianse skal gi fiskeri et kvantesprang

Fisk 4.0 - prosjektstart

Bred allianse skal gi fiskeri et kvantesprang

- Felles løft for marin og maritim forskning i Møre og Romsdal
Drivkreftene bak prosjektet FISK 4.0 skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor i Møre og Romsdal. Arbeidet er nå i gang!

Prosjektet, som får støtte fra Norges Forskningsråd, tar utgangspunkt i havfiskeflåten og skal gi ny kunnskap om nye automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet.
– Forskningen skal gjøre det mulig for industrien å effektivisere, automatisere, digitalisere, spare kostnader og å heve kvaliteten på produktene ytterligere. Dette gleder vi oss til å dra i gang og se fruktene av, sier prosjektleder Wenche Emblem Larssen hos Møreforsking i meldingen.

Møre og Romsdal fylkeskommune deltar i finansieringen av prosjektet med totalt 1,5 millioner kroner per år i seks år. De ønsker særlig å bidra til å finansiere PhD-stipendiater som kan bidra til kapasitetsløftet. Støtten fra fylkeskommunen kommer i tillegg til de 28 millionene fra Forskningsrådet.

Fjerde industrielle revolusjon

Industri 4.0 er en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon hvor integrasjon, digitalisering og vareflyt er sentrale begrep. Arbeidet til Møreforsking vil handle om samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap slik at produkter og prosesser kan kobles mot automatikk og sensorteknologi.
Fisk 4.0 ser hele verdikjeden i sammenheng og vil bidra til å akselerere omstilling og redusere risiko for havgående fiskeflåte og tilhørende verdikjeder, skriver Møreforsking. Dette skal skje gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger og kartlegging hvordan fabrikkløsningen påvirker konstruksjon av fartøyet og kvaliteten på råstoffet.

I gang

I dag hadde utviklingsarbeidet sin offisielle oppstart. Det vil pågå de kommende seks årene. Møreforsking er søker og prosjekteier og utformet søknaden om støtte til Norges Forskningsråd, sammen med NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.
Prosjektet har fire innsatsområder: Samhandling, fabrikken, båten og kvalitet. 

- Lerøy Havfisk deltar i Fisk 4.0 for å følge med i den teknologiske utviklingen som foregår i sjømatnæringen. Dette for å sikre at flåteledddet vårt er klar til å ta i bruk de nyeste teknologiske løsningene som vi har mest tro på, når anledningen kommer. Enten i forbindelse med fornying av eksisterende flåte eller fornying ved nybygg, sier Ronny Vågsholm, driftsdirektør i Lerøy Havfisk. 
- Samtidig har Lerøy Havfisk gjort mange fornyinger og kan bidra med erfaringer fra disse prosessene på godt og ondt inn i  Fisk 4.0.
 
- Det er spennende med et langsiktig prosjekt hvor forskere og næringsliv arbeider tett sammen, kommenterer NTNUs Hans Petter Hildre, leder for Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.
- Det grønne skifte og digitalisering endrer hverdagen for oss alle og har vidtrekkende innvirkning for fiskeriene. Det stilles krav til å redusere utslipp, og neste generasjon fiskefabrikker om bord gir nye muligheter. Vi ser frem til å få ny kompetanse inn i utdanningene og utvikle teknologidemonstratorer. Dette arbeidet ser vi virkelig frem til, sier han. 


Bredt konsortium

Disse næringsaktørene deltar: Lerøy Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Technotherm, Skiptsteknisk og gruppen «Norwegian sea Frozen at sea». Det er også første gang alle de tre næringsklyngene i fylket er med i ett og samme prosjekt: NCE iKuben, NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster.
 
 Bilder fra oppstartsmøte 7. juni hos Møreforsking, pluss omvisning i Manulab hos NTNU.
Inkludert er også faksimile av nyhetssaken da det ble klart at prosjektet ble tildelt midler.